عملگر هوشمند سوئیچ ۱۲ کاناله با قابلیت کنترل دستی – Schneider MTN649212

216.25 

KNX Switch Actuator Reg-K/12X230/10 – Manual Mode

عملگر سوئیچ REG-K/12×230/10 با حالت دستی می‌تواند دوازده بار را از طریق کنتاکت‌های جداگانه و شناور تغییر دهد.