ماژول گیت‌وی ارتباطی سیستم هوشمند برای یکپارچه‌سازی KNX – Modbus – Bacnet – IP – LSS100200

747.50 

SpaceLYnk logic controller EIB, KNX bacnet with 500BACnet data points
spaceLYnk ساده‌ترین راه برای برنامه‌ریزی منطق پیچیده در شبکه‌های KNX و Modbus است.