کلید هوشمند آ‌ب‌ب مدل Tenton – ترموستاتیک ۶ پل – ABB – SBS/U6.0.1-84

75.50 

ماژول افزونه کنترل‌کننده دمای اتاق با قابلیت کنترل – 6gang ABB Tenton®

Room temperature controller extension unit with control function 6gang ABB Tenton®