لاین کاپلر SpaceLogic – KNX – Schneider MTN6500-0101

استعلام قیمت

Spacelogic KNX Coupler DIN Rail – Area/line coupler for home automation

کوپلر Spacelogic KNX یک کوپلر KNX جمع‌وجور است. این ماژول ارتباطی خانه هوشمند دو بخش مجزای که با باس KNX کار می‌کنند(به عنوان مثال، یک خط اصلی KNX با یک منطقه KNX) را به هم متصل می‌کند.