عملگر سوییچ یونیورسال مستر ۸ کانال هوشمند – MTN6705-0008

179.42 

SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1

حداکثر 8 خط (مانند لامپ) را سوئیچ می کند یا حداکثر 4 موتور پرده را با کمک کلیدهای هوشمند کنترل می‌کند. تخصیص عملکردها به کانال ها آزادانه قابل انتخاب است و به نیاز شما بستگی دارد.