Getting to know EMOBILITY SERVICE PROVIDER

ارائه دهنده خدمات شارژ خودروهای برقی

ارائه دهنده خدمات حمل‌ونقل الکتریکی (EMSP ، گاهی EMP) شرکتی است که خدمات شارژ EV را به رانندگان خودرهای الکتریکی ارائه می‌دهد. EMSP با امکان دسترسی به انواع نقاط شارژ در یک منطقه جغرافیایی، ارزش افزوده برای کاربران ایجاد می‌کند.
EMSP ها به رانندگان خودروهای الکتریکی کمک می‌کنند تا ایستگاه‌های شارژ را بیابند، خودرو الکتریکی خود را شارژ کرده و با روش‌های مختلف هزینه شارژ را پرداخت کنند. به طور معمول EMSP ها فقط به مشتریان ثبت‌نام شده خدمات‌رسانی می کنند، اما ممکن است دسترسی به کاربران ثبت نشده را نیز ممکن سازد، همانطور که گاهی اوقات طبق قوانین منطقه‌ای خاص لازم است این اتفاق بیفتد. به عنوان یک سرویس مجزا، EMSP ها ممکن است بخواهند از طریق رومینگ به ایستگاه‌های شارژ شرکت دیگری دسترسی داشته‌باشند. در این موارد شرکت، به‌عنوان مثال یک شرکت عرضه‌کننده انرژی، معمولاً خدماتی را به مجموعه مشتریان موجود خود ارائه می‌دهد که بتوانند در جایی که خود شرکت جایگاه شارژ ندارد از خدماتش استفاده کنند.