Find out what is charge point operator

اپراتور نقطه شارژ خودروی برقی کیست؟

اپراتور شارژ خودرو برقی (CPO) شرکتی است که مجموعه‌ای از نقاط شارژ را اداره می‌کند. CPO با اتصال دستگاه‌های شارژ هوشمند به EMSP ارزش را ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که معمولاً از همین اختصار برای توصیف Charger Point Owner استفاده می‌شود. گاهی اوقات یک اپراتور مالک زیرساخت است، گاهی اوقات فقط اتصال را به مالکان ارائه می‌دهد، یا گاهی هم می‌تواند زیرساخت خود را داشته باشد و خدماتش را به سایر مالکان ایستگاه‌ها را نیز فراهم کند.

CPO وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند شبکه بدون مشکل کار می کند که می‌تواند شامل تشخیص ایراد، نگهداری، تنظیم قیمت و مدیریت داده‌های مربوط به شارژرها و کاربران باشد.